Gyergyószentmiklósi Média Küldöttség

Tovább a képekhez...

Békés első testvérvárosi kapcsolatát még 1989-ben, a rendszerváltás előtti évben, az akkortájt Békésen létrejött MDF csoport tagjai kezdeményezték. Azon a télen, dermesztő hidegben, a csoport két tagja Szabados Csaba és Bende Lajos (a tanácselnök, Verbai László hozzájárulásával) egy rozoga Daciával eljutottak Gyergyószentmiklósra. A kezdeményezés megértésre talált, Gyergyószentmiklóson elkezdődtek az egyeztetések, a testvérvárosi kapcsolat kialakításáról.

...hogy miért Gyergyószentmiklós? E sorok írója személyesen is részt vett azokon az egyeztetéseken, amelyeken a leendő testvértelepülést kívántuk kiválasztani. Úgy éreztük ha van egy személy aki a lehetséges települések egyikéről származik és már itt él Magyarországon, az segíthet a kapcsolatépítésben. Azon nem volt vita közöttünk, hogy Erdélyi települést akarunk mindannyian választani. Én (és a társaságból még valaki) ismertem Pethő Attilát aki Gyergyószentmiklós szülötte és nekem sok éven át munkatársam volt egy békéscsabai iskolában. Attila nagyon szimpatikus korrekt munkatárs volt. Amikor az iskolához került már a jogi egyetemet végezte a munka és a gyerekek mellett. Ő elmondta nekünk, kit érdemes vagy kit kell keresnünk Gyergyószentmiklóson, hogy könnyebben célba érjünk a terveinkkel. Minden a terveknek megfelelően alakult. A rendszerváltás utáni első békési polgármestert (Kökéndy József) () már egy előrehaladott állapotban levő testvérvárosi kapcsolat fogadta. A hivatalos, szentesítő pecsét ráütése az új polgármester részéről, nem sokat váratott magára. Nekem mindig szívügyem volt a Gyergyói kapcsolat és túl az erős érzelmi kötődésen, óriási távlatokat láttam benne.

A sors fintora, hogy hosszú évekig nem volt alkalmam személyesen találkozni a Gyergyóiakkal a saját városukban. Az internet elterjedésével, mint rádió, szerettünk volna szoros kapcsolatot kiépíteni és híreket adni a testvérvárosról. Ezt a tervünket számtalanszor jeleztük a város akkori vezetőinek. Mondanom sem kell süket fülekre talált, mígnem Molnárné Dr. Tarkovács Márta egykori címzetes főjegyző megelégelte a tehetetlenkedést és kezébe vette ezt az ügyet. Megszervezett egy média találkozót Gyergyóban és elindult valami. Gyergyószentmiklóson két rádió, helyi TV adás és újságkiadás is működött akkoriban.

A képeken Gyergyószentmiklósi és a környező térségben dolgozó média munkások delegációjáról készített képek láthatók. Megyei szervezés által látogattak el a városunkba. Amikor egy pici szabad idejük adódott, egy rövid fagyizás után fellépcsőztünk velük a békési Református Nagytemplom felső nagy kerengőjéig, megmutatva a hegyi embereknek az alföld végtelenségét. Két nagyszerű TV-st, rádióst, Erőss Évikét és Simon Zolit meghívta munkatársam, Eczethy Márta a rádióba vendégműsorvezetőnek és mondhatom, óriási sikert arattak.

Csurka Péter